26 – 29 Kasım 2020

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi
Sanal Kongre

E-Kongre Sayfası İçin Tıklayınız

Genel Bilgiler

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi

Kongre İsmi

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi

Kongre Tarihi ve Merkezi

26 – 29 Kasım 2020 / Çevrimiçi Kongre

Toplantı Ön Programı

26 Kasım 2020 Bilimsel Program
27 Kasım 2020 Bilimsel Program
28 Kasım 2020 Bilimsel Program
29 Kasım 2020 Bilimsel Program

Önemli Tarihler

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 10 Kasım 2020

Kredilendirme

Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” kredilendirilecektir.

Sağlık Bakanlığı ve SGK Onayı

Kongreye kayıtlı hekimlerin, Sağlık Bakanlığı ve SGK kuruluşlarındaki görevlerinden izinli sayılabilmeleri olanağı sağlanacaktır. Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir.

Sergi Alanları

Stand alanı sanal ortamda olacaktır.

Kongre Dili

Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Web Sayfası

Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak www.sosped2020.org web adresinden takip edebilirsiniz.