25 – 28 Kasım 2020

2.Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi
Sanal Kongre

HEMEN KAYDOL

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Değerli Meslektaşlarımız

Sosyal Pediatri Derneğimizin düzenlediği 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 25-28 Kasım 2020 tarihlerinde ulusal ve uluslararası konuşmacılarımızın katılımıyla sanal kongre alt yapısıyla çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Tüm dünyada sağlık alanında yapılan yatırımlarda birey ve topluma en yüksek getirinin anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılanlardan elde edildiği bilinmektedir.Tüm dünyada her 3 çocuktan biri özellikle erken çocukluk döneminde yoksulluk, kötü beslenme, yetersiz uyaran ve bakım sonucu fiziksel, bilişsel, psikolojik ve/veya sosyal duygusal potansiyellerine ulaşamamakta, bu durum tüm yaşantılarının olumsuz yönde etkilenmesiyle sonuçlanmaktadır.

Özellikle yaşamın ilk 3 yılında çocukların fiziksel, bilişsel, dil ve sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesinin tüm yaşamları boyunca hem bireysel, hem toplumsal çok önemli kazanımları olmaktadır.

Gebelik döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca beslenmenin iyileştirilmesi, emzirmenin desteklenmesi, anne ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, duyarlı ve etkin anne babalık becerilerinin geliştirilmesi, çocuk ruh sağlığının korunması, çocuklarda duygusal- davranışsal sorunların önlenmesi, engellenebilir hastalıklardan bağışıklama yoluyla korunma çocuk sağlığının geliştirilmesine en çok yarar sağlayan sağlık hizmetlerini oluşturur.

Gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi & 6.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi’nde edineceğiniz deneyimlerin çalışmalarınıza katkıda bulunmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Gülbin Gökçay

Sosyal Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  • 15 EKİM 2020

    Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi